Perspektivet.news

I flere år skrev jeg et ukentlig nyhetsbrev kalt "Kryptisk cybersikkerhet", den var modellert etter et nyhetsbrev skrevet av Mattias Geniar kalt "cron.weekly. Tanken bak var å aggregere det som var verdt eller viktig å få med seg innenfor fagfeltet. Jeg vil ikke si at det var et populært nyhetsbrev, men den hadde noen abonnenter og jeg håper de satte pris på nyhetsbrevet.

Men jeg har bestemt meg for å prøve igjen, denne gang som et månedlig nyhetsbrev.
Velkommen til Perspektivet.

Subscribe to Perspektivet

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe